Så gör du en bokning

Hur bokar jag en flygning?

DreamBalloon har ett bokningssystem på nätet, som du kan se via hemsidan. Om du klickar på ”Bokning” från huvudsidan kommer du till en översikt över flygningar. Om du redan har en biljett kan du boka din flygning och i vilket område du önskar att flyga här.

Vi strävar alltid efter att hålla bokningarna öppna i minst en månad framåt, och alltid ha tillgängliga platser i alla flygområden.

Hur får jag veta om flygningen blir av eller blir inställd pga dåligt väder?

På den aktuella flygdagen skickar piloten ett sms, och ett e-post meddelande till alla passagerare. Här blir ni informerade om flygningen kan genomföras eller inte. Om flygningen blir genomfört som planerat blir ni informerade om när och var ni skal träffas med piloten.

Piloten skickar detta meddelande senast klockan 15.00 innan en kvällsflygning och senast klockan 21.00 kvällen innan en morgonflygning. Oftast blir ni informerade tidigare än detta om möjligt.

Hur går det till när en flygning blir inställd?

Det växlande svenska vädret är en av de faktorer som gör varje ballong flygning till en unik upplevelse. Men vädret är också den faktor i ballongflygning som vi helt enkelt inte kan kontrollera. Detta innebär att piloten ibland avbryter den planerade flygningen eftersom vind- och väderförhållandena inte är lämpliga för säker flygning. Våra piloter har alla stor erfarenhet och det är piloten som bestämmer om vädret på den aktuella dagen är säkert att flyga i.

Våra piloters högsta prioritet är alltid säkerheten. När de ställer in en flygning, antingen i förväg via sms/ e-post, eller i sällsynta fall ute på startplatsen, kommer de för det mesta ge en förklaring varför. Våra piloter fattar beslutet om vädret är lämpligt för flygning utifrån de mest relevanta och uppdaterade tillgängliga väderinformationerna omedelbart innan de meddelar passagerarna via sms och/eller mail.

Av och till kan vädret dock ändra sig efter vad väderutsikten har förutsagt. Det finns olika väderprognoser, och de kan tolkas på olika sätt av olika metrologer. Så precis som alla dem som arbetar professionellt med väder och vind kan detta även hända oss att vi har fel. Här är några av de allmänna orsakerna till att DreamBalloon kan välja att avbryta en flygning:

Vädret var fint och soligt – varför blev min flygning annullerad?

  • Jord vinden eller höjd vinden kan ha varit för stark och har legat utanför de tillåtna gränserna.
  • Det kan också ha funnits en risk för vindbyar som överstiger gränsvärdena.
  • Man kan ha förutsagt regn i flygområdet. Vi får inte flyga i regn, eftersom det innebär dålig sikt och ballongen blir tyngre att flyga.
  • Ballong hylstret kan också skadas om det blir allt för vått.Det kan ha förutsagts åska, eller så kallade Cumuli Nimbus, inom området. Dessa är farliga för ballongen, och vi bör inte flyga inom 50 km från dessa.
  • Om din flygning var en morgonflygning kan det ha varit dålig sikt, eller dimma inom flyg perioden, som försvann igen senare fram emot dagen.

Vad händer om min flygning blir inställd pga dåligt väder?

DreamBalloon genomför endast flygningen om vädret är lämpligt för ballongflygning. Om vädret inte lämpar sig för ballongflygning på din bokade flygdag kommer du att få information om att flygningen är annullerad via mail och SMS. Så snart flygningen inställs, frigörs ditt bokningsnummer, så du kan boka in dig på ett nytt flygdatum genom vårt bokningssystem online.

Var startar man?

DreamBalloon växlar mellan många olika startplatsera runt Göteborgsområdet, Västra Götaland, Stockholmsområdet samt Skåne. Du har möjlighet för att välja vilket flygområde du gärna vill flyga i, men den exakta startplatsen beror på vind och väderutsikten på den aktuella flygdagen.

Du mottager ett SMS på den aktuella flygdagen med en adress till startplatsen för flygningen.

Hur kan jag ändra en bokning?

Bokningen är bindande och kan som huvudregel tyvärr inte bokas om. Om du vänder dig i god tid till oss (72 timmar) före en flygning kan vi dock oftast hjälpa dig med ombokning. Blir du sjuk före din flygning ombeds du kontakta kundservice snabbast möjligt på 046-248900.

Köp en ballongflygning, till dig eller som gåva