Fakta om luftballonger

Hur stor är en luftballong?

En varmluftsballong är ett ansenligt stort luftfartyg. Vår störste ballong är en Lindstrand C600 med kapacitet på upp till 32 passagerare. Det är en av värdens största luftballonger, som i en tid har flugit över Stockholm centrum. Nu flyger den främst i Danmark. DreamBalloon har luftballonger i många olika storlekar och volymen på ballonghöljet är avgörande för hur mycket vikt, och därmed hur många gäster, den kan lyfte. Vår Cameron Z-425 har en volym på 425.000 kubikfot. Det kan omsättas till ca. 12.000 kubikmeter, vilket motsvarar volymen på 181 stycken 40-fots containrar. Den är över 35 meter hög når den er fylld och kan lyfta över 3,5 tons.

Kan alla flyga i varmluftsballong?

Som utgångspunkt kan alla flyga med varmluftsballong. Det är ett avslappnat och lugnt sätt att flyga, som mer uppfattas som att stilla sväva i luften jämfört med annan typ av flygning. Detta beror på att ballongen hela tiden flyger med vindens hastighet och allt upplevs därför som helt stilla.

För att garantera en säker och god upplevelse för alla som flyger, ska man dock som passagerare vara i en fysisk form, som gör att man är i stånd till att delta i upplevelsen. Detta innebär t ex att man ska vara i stånd till att stå upp i den timme flygningen tar och inte vara fysisk skröplig. Dessutom ska alla passagerare vara i stånd till att förstå och följa de instruktioner, som ges av pilot och crew.

Enligt gällande regler är det ballongpiloten som har ansvaret för passagerarna, och i slutänden är det därför piloten som avgör om man som passagerare är i stånd till att delta i flygningen på en säkerhetsmässigt försvarligt vis på den aktuella dagen.

Som huvudregel erbjuder vi inte flygning om:

  • Du på flygdagen är över 12 veckor i din graviditet.
  • Du är ett barn på under 130 cm lång (typisk 6-7 år).
  • Du är rullstolsburen.
  • Du har svåra gångbesvär eller framstår fysisk skröplig i en sådan grad att du inte anses var i stånd till att på ett säkert sätt genomföra flygningen – vilket inkluderar att kunna stå upp i de ca. 60 minuter som flygningen varar.
  • Du er berusad eller framstår påverkad.

Vilken gas används?

Moderna varmluftballonger svävar då varm luft är lättare än kall luft. När ballongen fylls samlar vi så stor en mängd varm luft att den kan bära korg och gäster. Vi bränner propangas för att skapa den värme som krävs för att få ballongen till att lyfta. Man ska här komma ihåg skillnaden mellan en gasballong och en varmluftballong. I motsats till varmluftballongen använder gasballongen en lätt gas for att sväva. Vi flyger inte med gasballonger i DreamBalloon utan bara med varmluftsballonger.

Vad kostar en luftballong?

Det finns minst lika många olika priser på ballongutrustning som det finns olika storlekar. En mindre luftballong för privat användning och med plats till 3-4 personer kan vanligtvis införskaffas för ca. kr. 300.000 kr. Allteftersom ballongerna blir större ökar också priserna. Vår största varmluftballong har kostat ca. 1.500.000 kr när den köptes in ny. Utöver detta ska det också läggas till ytterligare omkostnader för släp, radioutrustning och bil. Luftballonger är ett utmärkt sätt att visa reklam på, de är tydliga på himlen och har stora ytor. Det är vanligt att samarbeta med någon annan verksamhet som önskar exponering av sin profil eller med ett budskap på ballongen, vilket då kan hjälpa till med att hålla kostnaderna nere.

Vad är en luftballong gjord av?

En luftballon er delt op i 3 hoveddele. Selve ballonen (som vi betegner ballonhylsteret), kurven og brændersystemet. Ballonhylsteret kan være lavet af enten polyester eller rivefast nylon. Stoffet har til formål at holde varmen inden i ballonen, mens ballonens bærende struktur er et stort net af kraftige gjorde, som stoffet sys sammen omkring. Ballonkurven er flettet af pil, men den bærende struktur er egetræsplanker og kraftige stålwirer, der sættes sammen med ballonen. Pileflet har den store fordel, at det er fleksibelt og stærkt og er dermed meget velegnet til ballonens landinger. Brændersystemet består af gasflasker, slanger og en stor brænder, der kan aktiveres og som ved forbrændingen af gas kan sende varme op i ballonen under flyvningen.

Vad väger en luftballong?

Den typiske og mindre luftballon til ca. 3-4 personer vejer ca. 350 kg. Det er inklusive ballonhylster, kurv og brændersystem, men før pilot og gæster kommer ombord. Den kan løfte maksimalt 700 kg, hvilket primært bliver bestemt af ballonhylsterets volumen. Men balloner kan findes i meget store størrelser også, og vores største passagerballon vejer fuldt lastet og med passagerer ombord ca. 4.5 ton. Af dette er selve ballonhylsteret de ca. 500 kg, som vi derfor også skal være mange om at håndtere under opsætning og sammenpakning.

Hur styr man en luftballong?

En varmluftballon kan styres meget præcist i højden. Den stiger og synker ved hjælp af temperaturen i ballonhylsteret og en rutineret ballonskipper kan holde en ballon inden for 1 meters højde over lang tid. Men ballonens flyveretning er alene styret af vindens retning i ballonens flyvehøjde. Derfor er under planlægningen af en ballonflyvning meget vigtigt at kende vindretningen og dermed ballonens flyverute. Det er derfor først muligt for en ballonskipper at beslutte sig for en startplads når han kender vindsituationen på flyvedagen. I forskellige højder er der så oftest variationer både i vindens retning og hastighed. Disse kan ballonskipperen bruge ved at ændre ballonens flyvehøjde og dermed påvirke flyveruten. Men det er stort set umuligt at ‘vende om’ og flyve hjem. Populært sagt, kan ballonens flyveretning styres med højden…

Hur fungerar en luftballong?

En luftballon virker ved at udnytte den fysiske lov, at varm luft er lettere end kold luft. Ved at samle en stor mængde relativt varm luft kan man begynde at løfte en betydelig vægt. En kubikmeter luft, der opvarmes 100 grader kan løfte ca. 300 gram. Ved at opvarme ca. 2000 m3 luft til 100 grader kan man derved skabe et løft på ca. 600 kg, som er vægten på en lille ballon med gas, kurv og passagerer. Ved at betjene brænderen undervejs på flyvningen kan ballonskipperen desuden hæve og sænke temperaturen i ballonhylsteret og derved få ballonen til at stige og synke. Temperaturen i ballonhylsteret er naturligt nok højest oppe i toppen, hvor den under flyvningen typisk vil ligge på mellem 80-110 grader. Ballonen har den flyvetid, som den medbragte gasmængde tillader og bruger ca. 60-80 l. gas i timen. Når ballonskipperen ønsker at lande ballonen kan han langsomt mindske højden og endelig lade kurven lande på en egnet brak- eller græsmark.

Hvem opfandt luftballonen?

I1783 sendte brødrene Montgolfier en 800 kubikmeter stor ballon fyldt med røg (varm luft) til vejrs i Frankrig. Denne revolutionerende begivenhed satte Frankrig, England og en række andre lande på den anden ende. Allerede samme år sendte brødrene en endnu større ballon op med to personer ombord, der blev de første mennesker nogensinde, der prøvede at flyve. Eksperimenterne spredtes til mange lande, også til Danmark, hvor apoteker Mühlenstedt gjorde sit første forsøg den 23. November 1783.

Siden 1783 er ballonflyvningen undergået en markant udvilkling. I en periode blev det gasballonerne, der blev de totalt dominerende – og de blev også grundlaget for udviklingen af luftskibe. I 1960 udvikledes en gasbrænder der kunne forbrænde flydende propan. Det satte gang i den moderne teknik, der har bragt varmluftballonen inden for almindelige menneskers økonomiske rækkevidde. I dag flyves både i gasballoner, varmluftballoner og i kombinationer heraf. Ballonerne er fortsat ballonformede, men moderne konstruktionsteknik har også gjort det muligt at fremstille specielle figurballoner i stort set alle størrelser og former.

Er det farligt at flyve luftballon?

Nej. det er som udgangspunkt ikke farligt at flyve luftballon. Flyvning i varmluftballon er en meget velafprøvet og sikker flyveform. Der er en naturlig risiko forbundet med alle aktiviteter, der ligesom ballonflyvning foregår under fysiske og meteorologiske forhold, der er dynamiske og kan ændre sig pludseligt. Og det skal man som passager naturligvis være sig bevidst. Men I Danmark er udstyr og personale underlagt en høj grad af kontrol og der har her i landet ikke været alvorlige ulykker med flyvning i luftballoner.

Köp en ballongflygning, till dig eller som gåva